Admirał Kazimierz Porębski

 Kazimierz Porębski należał do grona wybitnych ludzi. Urodził się 15 listopada 1872r. w Wilnie. Morskie wykształcenie uzyskał w Morskim Korpusie w Petersburgu, kształcącym oficerów marynarki wojennej, którą ukończył w 1892r. Jako ceniony oficer morski pełnił służbę na okrętach wojennych. 1918r. powrócił do kraju i zgłosił się do nowo tworzonego Wojska Polskiego. Został członkiem Rady Wojskowej Ministerstwa Spraw Wojskowych i brał udział w pracach Polskiej delegacji w Paryżu służył fachową radą przy ustaleniu warunków przejęcia przez Polskę ziem byłego zaboru pruskiego. W 1919r. Porębski został szefem Departamentu dla Spraw Morskich, był pierwszym dowódca Polskiej Marynarki Wojennej po I wojnie światowej i jednym z założycieli Szkoły Morskiej w Tczewie, popierał idee budowy portu w Gdyni i był inicjatorem rozbudowy floty wojennej. Współtwórca i działacz Ligi Morskiej. K. Porębski brał udział w tworzeniu zrębów Polski na mrozu w dziedzinie militarnej oraz w sprawach gospodarczych. Jako szef DSM rozpoczął tworzenie początków Polskiej Marynarki Wojennej, inicjował prace nad instrukcjami, regulaminami oraz terminologia wojenno – morską. K. Porębski wizą również udział w zaślubinach Polski z Bałtykiem 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie na jego rozkaz podniesiono, po ponad dwustuletniej przerwie, polską banderę wojenną. W maju 1920 roku kontradmirał Porębski przedstawił dziesięcioletni program rozbudowy floty morskiej, flotylli rzecznych i lotnictwa morskiego. Dzięki staraniom Porębskiego doszło do założenia Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie (17 czerwca 1920 roku) i zakupienia w Holandii statku żaglowego „lwów” (ex „nest”) przeznaczonego do szkolenia uczniów tej szkoły. Ogromną zasługę wiceadmirała Kazimierza Porębskiego jest inicjatywa w sprawie zbudowania portu w Gdyni. To na jego polecenia inżynier Tadeusz Wenda opracował projekt tego portu. Sprawę poparli współpracownicy admirała z „Bandery Polskiej” (Ligi Żeglugi Polskiej), co wywarło pewien wpływ na uchwalenie przez Sejm w 1922 roku ustawy o budowanie portu w Gdyni.
    Zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w Warszawie, 20 stycznia 1933 roku. Pochowany został na cmentarzu cywilnym na Powązkach. Prof. Sachaliński tak o nim napisał: „W dziejach nowożytnej polskiej pracy na morzu znajdujemy niewielu ludzi tak całkowicie oddanych idei odbudowy ojczystej gospodarki morskiej, jak admirał Kazimierz Porębski. Był wręcz wyznawca idei budowy Polski morskiej. W bardo złożonej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej pierwszych lat II Rzeczpospolitej podjął gigantyczny trud opracowania założeń polityki morskiej i próby ich realizowania”.

Wypowiedź Kazimierza Porębskiego:
„Morze polskie nie jest tylko morzem przy brzegu polskim; jest ono również bezgranicznym szlakiem wodnym. Którym polski żeglarz i okręt polski płyną od tego brzegu na krańce całego świata”.

Dodatkowe informacje