Historia szkoły

Szanowni Państwo. 50 lat istnienia naszej szkoły minęło… prawie jak jeden dzień. Wyjątkowy to czas. Czas bogaty w zdarzenia, doświadczenia ….

Rok 1961 – Polska Rzeczpospolita Ludowa, obowiązuje w kraju ustrój socjalistyczny, premierem rządu jest Józef Cyrankiewicz. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne 1.09. rozpoczyna w bydgoskim Brdyujściu, przy ul. Łowickiej 45 , działalność Szkoła Podstawowa nr 43. Pierwszym kierownikiem zostaje pan Józef Stepa. Po ośmiu miesiącach, 19.06.1962r nadano szkole imię Bojowników PPR.

W 1966 r. przy naszej szkole założono Szczep Związku Harcerstwa Polskiego im Bojowników PPR.   Powołano dwie drużyny: jedną im. Marcelego Nowotki i drugą której patronem był Janek Krasicki.

10 października 1968 r. uhonorowano szkołę tytułem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".

19 czerwca 1969 wręczono harcerzom, ufundowany przez komitet rodzicielski, sztandar im. Bojowników PPR, wykorzystywany odtąd również i podczas uroczystości szkolnych.

W latach 60 i 70 znaczącą uwagę w pracy wychowawczej przykładano do socjalistycznego ukształtowania ideologicznego młodzieży. W tym celu wdrożono 1 września 1972 w naszej szkole, eksperyment docenta Heliodora Muszyńskiego. Otwarto tzw. klubo – świetlicę, podzielono dzieci na trzy grupy wiekowe, w klasach wprowadzono podział na tzw. „szóstki”. Wszystkie te działania miały na celu prowadzenie zajęć metodą harcerską, a nauczanie polegało na „odpowiedzialności zbiorowej” – oceny z lekcji wystawiano zbiorowo całej szóstce lub zastępowi.

4 listopada 1976 r. staraniem Społecznego Komitetu Fundacji Tablicy Pamiątkowej, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanie przez hitlerowców Floriana Jurskiego, przedwojennego kierownika szkoły w Brdyujsciu. Tablica znajduje się do dziś w hallu głównym.

W 1976 po raz pierwszy szkoła otarła się o projekt likwidacji placówki.

1978 r. otwarto w budynku naszej szkoły Państwowe Przedszkole nr 14.

Z możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy mogli skorzystać także dorośli, ponieważ z dniem 10 września 1979 r. na terenie szkoły powołano do życia Uniwersytet Powszechny dla Rodziców.

11 listopada 1982 r. po raz pierwszy od wielu lat odbył się uroczysty poranek z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

Po 22 latach pracy w naszej szkole, w 1983 przechodzi do nowej placówki w Fordonie SP 17 dyrektor szkoły Józef Stepa. W Polsce zniesiono właśnie stan wojenny, państwem kieruje gen. Wojciech Jaruzelski.

Kierowanie szkołą, na okres trzech lat do 1985 przejmuje Józef Wróblewski, późniejszy dyrektor SP nr 10 przy ul. Śląskiej.

Od 1.09.1985 dyrektorem szkoły zostaje pani Halina Brzozowska. W wyniku intensywnych zabiegów, w tym samym roku zostaje podpisana umowa patronacka z nieistniejącymi już dzisiaj Zakładami Rowerowymi „ROMET”.

Od 1.09.1990 za rządu Tadeusza Mazowieckiego i w nowej rzeczywistości politycznej : Rzeczpospolitej Polskiej, dyrektorem szkoły zostaje Józef Kaszewski. Pełni tę funkcję do 31.08.2006r. 12 grudnia 1991 szkoła nasza otrzymała nowego patrona– admirała Kazimierza Porębskiego. Jak informował IKP z dnia 16 grudnia 1991 r. "Placówka usytuowana jest w Brdyujściu, nic więc dziwnego, że wybór padł na admirała Kazimierza Porębskiego – wielkiego żeglarza, człowieka zasłużonego dla polskiego szkolnictwa morskiego. Z jego to inicjatywy utworzona został m.in. Szkoła Morska w Tczewie. Uroczystość... (została) połączona z obchodami 30 – lecia szkoły."

28 sierpnia 1993 rKuratorium Oświaty w Bydgoszczy utworzyło w naszym budynku XIII Liceum Ogólnokształcące. 20.III. 1996 r. Uchwałą Rady Miejskiej Bydgoszczy utworzono szkołę publiczną o nazwie "Zespół Szkół Nr 3 w Bydgoszczy" z siedzibą przy ulicy Łowickiej 45.W skład zespołu wchodziły: Szkoła Podstawowa nr 43 oraz   XIII Liceum Ogólnokształcące.

Od 1.09.2006, w okresie sprawowania urzędu prezydenta RP przez Lecha Kaczyńskiego i rządu Jarosława Kaczyńskiego,   szóstym w dziejach szkoły dyrektorem został piszący te słowa Arnold Itrich.

Przypadł mi w udziale niezwykle ciekawy okres dziejów naszej szkoły. Po wielu perypetiach 1 września 2008 r. zlikwidowany został Zespół Szkół nr 3: XIII Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do Zespołu Szkół nr 35 przy ul. Gawędy, a Szkoła Podstawowa nr 43 znowu stała się samodzielną placówką.

We wrześniu 2009 r. w części budynku po dawnym przedszkolu otwarto niepubliczne, dwujęzyczne przedszkole "Misiolandia".

W 6 roku mojej pracy przy ulicy Łowickiej 45, a w 3 jako dyrektora SP43 stał się moim udziałem zaszczyt i honor organizowania i przeżywania złotego jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy. 50 lat – to mnóstwo czasu. Jak wspomniałem na początku – mnóstwo – choć szybko minęło. Zapisy kronik, wycinki prasowe zgromadzone w szkole, wspomnienia byłych pracowników oraz absolwentów świadczą niezbicie , że szkoła wypełniała i wypełnia swoją rolę edukacyjną i wychowawczą aktywnie, z oddaniem i pasją. Czasy się zmieniały, ideologie, treści – ale stosunek do uczniów, środowiska pozostawał niezmienny. Ostatnie lata, zdobyte doświadczenia, wypracowane wspólne projekty świadczą niezbicie, że szkoła potrzebuje Brdyujscia, ale i Brdyujscie potrzebuje szkoły.

Jestem bardzo szczęśliwy, iż w dniu obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły spełniły się marzenie, również i moje. Mianowicie SP 43 otrzymała nowy, a właściwie pierwszy sztandar, znak, symbol, wokół którego odtąd jednoczyć się będzie społeczność szkolna.      

   

 

 

                                                                                                    

Działo się to wszystko gdy Prezydentem RP był Bronisław Komorowski, prezydentem Bydgoszczy - pan Rafał Bruski, a Polska przeżywała zaszczyt prezydencji w UE.

Europejska Polska szkoła, w metropolitalnej Bydgoszczy, w cichym, na uboczu leżącym Brdyujsciu rozpoczęła w ten sposób szóste dziesięciolecie swego istnienia.

Przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy wydaliśmy książkę: „50 lat Szkoły Podstawowej nr 43 im. admirała Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy”. Zainteresowanych szerszym opisem dziejów naszej szkoły odsyłam do lektury tego wydawnictwa, zamieszczonego również na naszej witrynie w zakładce „50 lat szkoły”.

Dodatkowe informacje