Nowe zasady rekrutacji

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty uległy zmianie zasady rekrutacji do szkół publicznych. Ustalone zostały m.in. kryteria i terminy postepowania rekrutacyjnego. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Dodatkowe informacje