Terminarz rekrutacji

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego:

Postępowanie rekrutacyjne :

  • - składanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców kandydatów oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w szkole obwodowej/pierwszego wyboru;
  • 28 kwietnia –opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • potwierdzenie woli
  • 9 maja - opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych;
  • - procedura odwoławcza
  • składanie wniosków;
  • 18 czerwca –
  • – potwierdzanie woli

Postępowanie uzupełniające:

25 czerwca – lista przyjętych i uruchomienie procedury odwoławczej

Dodatkowe informacje