Komunikaty

Podręczniki na rok szkolny 2012/13

 

 

L.p.

 

Przedmiot

 

Klasa

Podręcznik

 1

Wychowanie przedszkolne

0

„Szkoła nas woła” pakiet Nova Era

 2

Religia

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

 3

Edukacja wczesnoszkolna

 

I

Didasko – Klasa I „Od A-do Z” pakiet; Ćwiczenia ortograficzne (Didasko SD1-23);

Karty pracy do lektur WSiP (klasa I)

 4

 

 

II,III

Nowe Już w szkole”,
wyd. Nowa Era - zestaw podstawowy

5

Język angielski

 

I

„My World 1” Nova Era,  klasa 1

6

 

 

II, III

A. Wieczorek New Bingo”,
wyd. Wydaw. Szkolne PWN

7

Religia

 

I

Kl. I „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik  + karty pracy

8

 

II, III

 kl. II  - ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Bliscy sercu Jezusa
kl. III - ks. J. Szpet, D. Jackowiak „Jezusowa wspólnota serc

Wyd. Św.Wojciecha                                                                                                                                                                                

9

Religia

 

IV

Kl. IV „Jestem chrześcijaninem”  podręcznik + karty pracy

10

 

V, VI

kl. V - ks. J. Szpet, D. Jackowiak „Umiłowani w Jezusie Chrystusie”,
kl. VI - ks. J. Szpet, D. Jackowiak „Uświęceni w Duchu Świętym
wyd. Św.Wojciecha

11

Język polski

IV,

„Słowa z uśmiechem” E.Harwath, A.Żegleń

12

 

V, VI

H. Dobrowolska „Jutro pójdę świat”, wyd. WSiP – podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń „Nauka o języku”, część 1 i 2 wyd. GWO

13

Matematyka

 

IV,

„Matematyka z kluczem” M.Braun,  A.Mańkowska,  M.Paszyński

 14

 

V, VI

„Matematyka 2001”, wyd. WSiP – podręcznik + zeszyty ćwiczeń

15

Przyroda

 

IV,

„Tajemnice przyrody” Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stwarz,

wyd. Nova Era  

 16

 

V, VI

Przyroda”, wyd. Nowa Era – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

17

Historia i społeczeństwo

IV,

Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś”

18

 

V, VI

 Dzień dobry historio!”,   wyd. Nowa Era – podręcznik +
 zeszyt ćwiczeń

19

Język angielski

 

IV,

„Starland 1” kl. 4-6 Wydawnictwo Express – Publishing

20

 

 

V, VI

V. Evans, J. Dooley „Starland”,
Express Publishing – podręcznik + ćwiczenia : klasa V cz.2, kl.VI cz.3

21

Technika

 

IV

U.Białka, J.Chrabąszcz „Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna” Operon 2012

22

 

V

bez podręcznika

23

Plastyka

 

IV,

„Do dzieła!”  J.Lukas i K.Onak, Nova Era

24

 

V
VI

bez podręcznika

25

Muzyka

IV

„I gra muzyka” M.Gromek i G.Kilbach, Nova Era

26

 

V

Moja muzyka 4-6”, wyd. Nowa Era – podręcznik + zeszyt ucznia

27

Zajęcia komputerowe

IV,

„Ciekawi świata” J.Dulian Wydawnictwo Operon

28

Informatyka

V, VI

G. Koba „Informatyka. Klasy IV-VI”, wyd. Migra

29

Wychowanie fizyczne

 

IV,

------------------------------------------

30

 

V, VI

__________________________

 

Dodatkowe informacje