Komunikaty

Dzieciaki do rakiet

Zapraszamy do głosowania na naszą szkołę w ogólnopolskiej akcji Dzieciaki do Rakiet, która ma na celu popularyzację tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat.
Z każdego z dziesięciu miast objętych akcją do programu (najbliższe od nas to Toruń) dostanie się pięć szkół:
-Po cztery szkoły, które uzyskają najwięcej głosów internautów
-Po jednej szkole, która zostanie wybrana przez kapitułę akcji Dzieciaki do Rakiet
Głosy można oddawać pod linkiem: https://www.dzieciakidorakiet.pl/video/69

Dodatkowe informacje