Komunikaty

Wybory opiekuna SU

W ramach samorządowej działalności, w naszej szkole trwała kampania wyborcza, w czasie której uczniowie klas starszych wyłonili spośród nauczycieli, w tajnym głosowaniu, 3 kandydatów na opiekuna SU klas IV-VII: p. Joannę Wójt, p. Karolinę Pryczek oraz p. Tomasza Mąkę. 

W poniedziałek dn. 25. 09. 2107r. w świetlicy szkolnej odbyła się debata przedwyborcza, z udziałem w/w nauczycieli oraz uczniów klas starszych. Debatę prowadziła p. D. Gęsicka- opiekun SU klas młodszych. Zaproszeni nauczyciele przedstawili swój plan działań, a także udzielali odpowiedzi na pytania uczniów.

We wtorek dn. 26.09.2017r. w uroczyście przygotowanej sali, odbyły się wybory. Nad poprawnością wyborów czuwali Mężowie Zaufania z klasy VII- Kornelia Podwolska i Stanisław Krzyśków. Po oddaniu głosów, dokonano przeliczenia wyników wyborów. Opiekunem SU klas starszych na najbliższą kadencję został p. Tomasz Mąka. Gratulujemy!!!

 D.Gęsicka

Dodatkowe informacje