Komunikaty

Konkurs plastyczny KOT

 Dnia 17 lutego obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Kota.
W związku z tym wydarzeniem
biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny o tematyce „KOT ".

Regulamin konkursu:
uczestnicy konkursu - dzieci przedszkolne, uczniowie klas I - VI szkół podstawowych oraz klas 1-3 gimnazjum.
technika pracy- dowolna
format pracy: dowolny
opis pracy – na odwrocie każda musi zawierać imię i nazwisko autora, klasę, szkołę lub przedszkole, do której autor uczęszcza.
Termin i miejsce dostarczenie prac: 15 luty 2016 roku (poniedziałek). Gimnazjum nr 24 ul. Kościuszki 37A Bydgoszcz.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 luty (środa) poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej szkoły. Laureaci konkursu otrzymają od organizatora dyplomy oraz upominki.
- Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację niniejszego regulaminu.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w związku z jego organizacją i publikacją prac.
- Prace plastyczne pozostają własnością organizatora.

Organizator:
Anna Chochlińska

Dodatkowe informacje