Komunikaty

Konkurs

Konkurs plastyczny:

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na wykonanie plakatu o tematyce „Miś”

Prace należy dostarczyć do biblioteki lub świetlicy do dnia 23 listopada (poniedziałek)

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach w dowolnej technice plastycznej

Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy

Z A P R A S Z A M 

Dodatkowe informacje