Komunikaty

Kiermasz

OGŁOSZENIE!!!
W bibliotece szkolnej można zakupić i sprzedać podręczniki do klasy
5 i 6 oraz do klasy 3 i 4 z religii.
Wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszamy.

Dodatkowe informacje